Baggrund​

Jeg har siden 2001 arbejdet med socialt udsatte samfundsgrupper herunder stofmisbrugere, kriminelle og kriminalitetstruede unge samt minoritetsetniske familier med komplekse sociale problemstillinger.

Sideløbende med mit arbejde indenfor det sociale felt har jeg arbejdet med privat sikkerhed på alle niveauer både nationalt og internationalt samt retshåndhævelse.

Jeg har igennem årene opnået solide personlige og faglige kompetencer i bl.a. formidling af viden om interkulturel kommunikation, konflikthåndtering, misbrugsbehandling og interkulturelt oplysningsarbejde om emner som eks. ungdomskriminalitet, stofmisbrug og risikoadfærd.

Jeg formidler i dag denne viden videre til andre professionelle fra en lang række brancher.

Dette gør jeg bl.a. igennem workshops, seminarer og som underviser og foredragsholder på forskellige kursus og efteruddannelsesforløb.


​Siden 2016 undervist på PH Metropols modul "Mentor indenfor beskæftigelsesområdet", hvor omdrejningspunktet for min undervisning har været "arbejdet med udsatte unge".

Formel uddannelse:

Jeg er sproglig student (1998) fra Vestre Borgerdyd Gymnasium, og jeg gennemførte umiddelbart herefter en et-årig HHX uddannelse på Niels Brock i København.

Jeg blev efterfølgende uddannet socialpædagog (2003) fra Københavns Pædagogseminarium (nu en uddannelse under UCC Professionshøjskolen), hvor jeg sideløbende arbejdede i den danske og internationale sikkerhedsbranche med kommerciel og privat sikkerhed.

Jeg skiftede i 2009 spor og blev uddannet som politibetjent.

​​​

Lidt om mig

Jeg er en freelance konsulent og underviser, som kan rådgive, formidle viden og tilbyde professionel sparring til offentlige og private virksomheder og institutioner samt NGO’er om særligt udvalgte områder.​

Kontakt

☎ Telefon: 65 74 22 20

Links