Rådgivning

RÅDGIVNING AF FRIVILLIGE:

Et boligselskab oplevede, at en gruppe unge mænd med primært anden etnisk baggrund røg hash i boligområdets kældre til stor gene og utryghed for både beboere og ansatte i området. Der var enkelte unge, som var massivt misbrugende, og som også viste tegn på at være involveret i berigelseskriminalitet mv.

Jeg afviklede i denne forbindelse en workshop for en lille gruppe frivillige som arbejdede direkte med de unge i boligområdet. De frivillige blev rustet til, at kunne foretage helt basale indledende motiverende samtaler med navngivne unge. De frivillige havde meget forskellige baggrunde og fælles for dem var, at de ikke ville virke dømmende overfor de unge. 

Igennem workshoppen blev der identificeret flere forskellige dilemmaer og problematiske praksisser blandt de frivillige. Workshoppen endte med, at der blev udarbejdet simple, men håndgribelige procedurer for, hvornår man eksempelvis indberettede en ung til kommunen, og hvordan man helt konkret forholdte sig til viden om kriminalitet eller mistrivsel.​​​

VEJLEDNING AF MØDRE:

En NGO, som primært arbejdede direkte med somaliske mødre (1. generations flygtning/indvandrere) ønskede at ruste projektdeltagerne til at blive bedre til at håndtere risikoadfærd blandt deres børn og unge, da der blandt projektdeltagerne blev givet udtryk for usikkerhed og bekymring vedrørende opdragelse.

Der blev afholdt et dialogbaseret seminar om meget basale ting vedrørende ungdomskultur herunder stofmisbrug, det at have kærester, sociale netværk og relationer blandt unge samt gadebander og kriminalitet.

Foredraget foregik på dansk, men blev tolket af en professionel tolk.

Der var tale om emner, som i en somali kontekst anses som værende tabu. Igennem foredraget blev kvinderne givet simple og meget basale værktøjer til at tale med deres unge om bl.a. hash, alkohol og fester.​

Bliv ringet op

Står du og mangler informationer, eller kunne du tænke dig at høre præcis hvordan jeg kan hjælpe dig? Udfyld formularen og jeg vil ringe dig op snarest muligt.​

Lidt om mig

Jeg er en freelance konsulent og underviser, som kan rådgive, formidle viden og tilbyde professionel sparring til offentlige og private virksomheder og institutioner samt NGO’er om særligt udvalgte områder.​

Kontakt

☎ Telefon: 65 74 22 20

Links