Referencer​​

eb996fb930f62a8bdf148389b54d8a22

Undervisning af sikkerheds- og eventvagter med beskæftigelse i restaurations- og nattelivet. Undervisningen var fokuseret på interkulturel kommunikation og kulturforståelse. 

drc


​Udarbejdelse af "action cards" og andet instruktionsmateriale til dørmænd, vagter, ledere mv. som skal håndtere anmeldelser om seksuelt grænseoverskridende adfærd imellem gæster i restaurations- og nattelivet,

stemplet_profil

Ekstern konsulent og underviser i "Stemplet", som er et projekt under Københavns Kommune, DRC (Danmarks Restauranter og Cafeer) og HORESTA. Projektet har til formål at fremme ligebehandling i nattelivet. Konkrete arbejdsopgaver: undervisning, udarbejdelse af informations- og instruktionsmateriale mv. 

​Engelsk foredrag for en international personalegruppe bestående af bartendere, afryddere, garderobe personale mf.l. Fokus for foredraget var at give medarbejderne redskaber til at håndtere konflikter og andre tilspidsede situationer.​

Gæsteunderviser på Novavi Stofrådgivningens efteruddannelsesforløb målrettet professionelle, som arbejder med unge og rusmidler. Min undervisning omhandler primært de interkulturelle udfordringer, som kan opstå i misbrugsbehandling.

Underviser på Bileo’s private uddannelse for mentorer i København. Undervisningen omhandlede mentorarbejde med kriminelle og kriminalitets truede unge. 

logo_selvbetjening

Undervisning af sikkerhedsvagter og butiksdetektiver i konflikthåndtering og konfliktnedtrapning med særligt fokus på egen adfærd i stress og risikosituationer herunder i mødet med truende og aggressive personer. Gennemført internt brus-up kursus for ansatte i retsregler herunder anholdelse og magtanvendelse. 

Foredragsholder for Rødovre Frivilligcenters frivillige, som arbejder med minoritetsetniske unge, som udviser tegn på stof- og alkoholmisbrug i udvalgte områder i Storkøbenhavn.

Underviser for Sorø Kommune vedrørende håndtering af rusmidler blandt børn og unge i kommunen. Målgruppen for kurset var SSP og frivillige organisationer, forældrenetværk og lokale forretningsdrivende

Foredragsholder for C4Y Association målrettet frivillige kræfter og forældregrupper, som arbejder med kriminalitetstruede og udsatte børn og unge med minoritetsetnisk baggrund herunder særligt unge dansk-somaliere.

Undervisning af afdelingsbestyrelsens medlemmer i Hastrupparken i Køge, hvor fokus var at give medlemmerne kompetencer og viden om konflikthåndtering, interkulturel kommunikation og forståelse.

Bliv ringet op

Står du og mangler informationer, eller kunne du tænke dig at høre præcis hvordan jeg kan hjælpe dig? Udfyld formularen og jeg vil ringe dig op snarest muligt.​

Lidt om mig

Jeg er en freelance konsulent og underviser, som kan rådgive, formidle viden og tilbyde professionel sparring til offentlige og private virksomheder og institutioner samt NGO’er om særligt udvalgte områder.​

Kontakt

☎ Telefon: 65 74 22 20

Links